Twój koszyk jest pusty

koszyk

wysyka

tel. +48-690-960-570, +48-535-540-773,

e-mail: outletic@opoczta.pl

fbg

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO logooutletic.pl

INFORMACJE

1. Właścicielem sklepu internetowego outletic.pl jest OUTLETIC Krystian Klimczak - zarejestrowana pod adresem: 83-032 KOLNIK, ul.JARZĘBINOWA  10, NIP 6040083840, REGON: 221183133.

2. Wszystkie znaki graficzne (za wyjątkiem znaków będących własnością innych firm, których produkty są prezentowane w ofercie sklepu) oraz teksty prezentowane na stronie outletic.pl są własnością OUTLETIC Krystian Klimczak. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu internetowego outletic.pl bez pisemnej zgody właściciela.

3. Przedmiotem działalności Sklepu internetowego outletic.pl jest sprzedaż produktów za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego regulaminu. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez Sklep internetowy outletic.pl, prowadzący sprzedaż produktów poprzez witrynę znajdującą się pod adresem: www.outletic.pl. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej Sklepem internetowym outletic.pl.

2. Kupującym może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca.

Każda osoba składająca zamówienie (Klient) w Sklepie internetowym outletic.pl jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad.

3. Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest akceptacja niniejszego regulaminu, a także pozostałych warunków sprzedaży.

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

1. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwia złożenie zamówienia.

2. Dane osobowe podane podczas składania  zamówienia w sklepie internetowym  "outletic.pl”, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych  osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Dane osobowe są  wykorzystywane tylko i wyłącznie do  realizacji złożonych zamówień. Sklep internetowy "outletic.pl" nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku udostępnienia przez Kupującego osobom trzecim haseł, loginów oraz innych  niepublicznych danych przekazanych w celu realizacji zamówienia lub też jeżeli osoba trzecia weszła w posiadanie tych danych niezgodnie z prawem. Każdy Klient  sklepu internetowego "outletic.pl” ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

3. Sprzedawca czyli sklep internetowy "outletic.pl" nie udostępnia danych osobowych Klientów podmiotom trzecim w celach ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingu.

ZAMÓWIENIE

1. Zamówienie w Sklepie internetowym outletic.pl składa się za pomocą formularza dostępnego na stronie www.outletic.pl.

Zamówienia dokonywane mogą być przez 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia rozpatrywane są najpóźniej następnego dnia roboczego.

Dodanie produktu do „koszyka” oraz naciśnięcie przycisku "ZAMÓWIENIE" oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna). Złożenie zamówienia jest wiążące w chwili, gdy na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail trafi informacja zwrotna od Sprzedawcy potwierdzająca złożenie zamówienia.

Modyfikacja zamówienia jest możliwa do czasu gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane. Zmiana adresu doręczenia po zrealizowaniu wysyłki wiąże się z dodatkowym kosztem.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. W przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy regulamin Sprzedawca odstąpi od realizacji zlecenia.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie Sklepu internetowego outletic.pl przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktów znajdujących się w ofercie w każdej chwili, wprowadzania oraz ich wycofania z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bez względu na ilości stanów magazynowych. Zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych już do realizacji.

4. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedawcy.

5. Umowę uważa się za zawartą jeśli w ciągu 24 godzin roboczych od złożenia zamówienia, pracownik Sklepu internetowego outletic.pl potwierdzi dostępność produktu do sprzedaży, a tym samym poinformuje o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie odbywać się będzie za pośrednictwem emaila podanego w formularzu zamówieniowym.

6. Zapłata uiszczana jest na rachunek bankowy podany w mailu potwierdzającym zamówienie. Wpłata powinna być dokonana w ciągu 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

7. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu internetowego outletic.pl są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto, chyba że oferta stanowi inaczej. Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Cena produktu, który w chwili zamówienia jest niedostępny, może ulec zmianie.
Podane ceny wyrobów nie zawierają kosztu dostawy. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

8. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji. Klient ma 2 dni na podjęcie decyzji i potwierdzenie zamówienia. Po przekroczeniu tego terminu, brak decyzji Klienta jest równoznaczny z rezygnacją ze złożenia zamówienia.

9. Mimo zachowania należytej staranności w ofercie prezentowanej na outletic.pl mogą wystąpić błędy, które nie mogą być podstawą roszczeń wobec Sprzedawcy. W razie wątpliwości dotyczących oferty prezentowanej na outletic.pl należy kontaktować się ze Sprzedawcą.

10. Sklep outletic.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia sprzedaży i dostaw towarów (nie dotyczy zamówień złożonych i opłaconych) w dowolnym terminie na dowolny czas. Informacji określająca czas trwania takiego zawieszenia zostanie umieszczona na stronie Sklepu internetowego outletic.pl.

11. Właścicielem bazy danych jest: OUTLETIC KLIMCZAK KRYSTIAN, 83-032 KOLNIK, ul.JARZĘBINOWA  10.

TERMIN DOSTAWY

1. Sprzedający dołoży wszelkich starań, by zamówiony towar został skompletowany i wysłany w przeciągu 1-3 dni roboczych od zaksięgowanej należności na koncie sklepu internetowego "www.outletic.pl".

2. Czas realizacji zamówień określony powyżej nie obejmuje weekendów oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Czas dostawy zamówionego towaru, wskazany powyżej, uzależniony jest przede wszystkim od pracy firm wysyłkowych tj. formy wysyłki wybranej przez Kupującego.

SPOSOBY WYSYŁKI

1. Podane ceny przedmiotów zamieszczonych na naszej stronie nie zawierają kosztu dostawy. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

2. Dostawa realizowana jest tylko na obszarze Polski.

3. Zamówiony towar wysyłamy za pośrednictwem firm wysyłkowych (firma kurierska InPost, Poczta Polska, Paczkomaty InPost).

4. Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzi prawo własności produktu oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Złożony podpis będzie traktowany jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością przesyłki.

5. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności osoby ją dostarczającej. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej "Protokołu Reklamacji".

6. Klient ma prawo do rezygnacji z zakupu, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia produktu. Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu produktu znajdują się w punkcie REKLAMACJE/ZWROTY.

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Kupujący.

8. Koszty dostawy uzależnione są od ilości zamówionych przedmiotów, wybranej formy dostawy i od wybranej formy płatności.

KOSZTY DOSTAWY

Przesyłki wysyłane są wedle życzenia Kupującego:
1) Przesyłka kurierska (płatność z góry): 10 zł
2) Przesyłka kurierska (pobranie): 14 zł
2) Przesyłka pocztowa, polecona priorytetowa (płatność z góry): 10 zł (maksymalnie 3 przedmioty)
3) Przesyłka paczkomatowa (płatność z góry): 9 zł (ograniczenia wymiarowe przesyłki. Prosimy o konsultację przy wyborze tej przesyłki dla większej ilości zamówionych rzeczy).
 
Wybraną formę wysyłki należy zaznaczyć przy składaniu zlecenia i dodatkowo doliczyć do kosztów zamówienia.

FORMY PŁATNOŚCI

Kupującemu za zamówiony towar przysługują następujące formy płatności:
•    przelew na rachunek bankowy sklepu,
•    płatność elektroniczna za pośrednictwem usługi Przelewy24
•    gotówka w przypadku wybrania formy płatności Za pobraniem

Złożone zamówienie powinno być opłacone w ciągu 7 dni od momentu jego złożenia pod rygorem anulowania zamówienia.

NUMER KONTA BANKOWEGO

OUTLETIC KLIMCZAK KRYSTIAN
PKO S.A. : 70 1020 1909 0000 3202 0175 4837

KAROLINA NIKIEL
BZWBK S.A.: 61 1090 1098 0000 0001 1141 5005

ZWROT TOWARU

1. Zwrot zamówionego towaru w sklepie internetowym outletic.pl bez podania przyczyny może nastąpić w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki.

2. Kupujący zobowiązany jest do złożenia odpowiedniego oświadczenia na piśmie, wskazując, iż odstępuje od umowy.

3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

4. Towar, który jest zwracany winien być kompletny, nie mający śladów użytkowania i uszkodzeń mechanicznych. Zwracany towar należy odesłać bez zbędnej zwłoki razem z otrzymanym odpowiednio paragonem lub fakturą.

5. Towar należy odesłać na następujący adres:

OUTLETIC KLIMCZAK KRYSTIAN, 83-032 KOLNIK, ul.JARZĘBINOWA  10.

6. Kosztem opłacenia wysyłki za towar obciążany jest Kupujący.

7. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

8. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania zwróconego towaru przez sprzedającego:
•    przelewem bankowym na numer rachunku bankowego wskazany przez Kupującego,


REKLAMACJE

1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Kupujący znajdzie w nim wady fizyczne, o których nie było mowy w opisie produktu powinien odesłać go na następujący adres:

OUTLETIC KLIMCZAK KRYSTIAN, 83-032 KOLNIK, ul.JARZĘBINOWA  10.

2. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

3. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zwracamy niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.

4. Do odsyłanego towaru należy dołączyć  paragon lub fakturę oraz opis przyczyny reklamacji.

5. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia.

6. Sprzedający zapewnia, iż towar uszkodzony zostanie naprawiony o ile będzie to możliwe bądź wymieniony na nowy pozbawiony wad fizycznych.

7. W przypadku niemożności dokonania wymiany bądź naprawy Kupującemu zwrócona zostaje równowartość ceny towaru.

ZAKOŃCZENIE

1. W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie Sklepu internetowego outletic.pl.

3. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu internetowego outletic.pl

meskie bluzy

 

buty sportowe

 

damskie bluzy

 

torebki

producenci1.jpgproducenci2.jpgproducenci3.jpg

Please publish modules in offcanvas position.